◾️کلاس آرام بهتر است یا شلوغ؟✍ ♦️تمام تلاش من در ارائه…

◾️کلاس آرام بهتر است یا شلوغ؟✍

♦️تمام تلاش من در ارائه این روش ها و الگوهای تدریسی این است که راهی نو و بهینه برای داشتن کلاسی پربار و مفید پیش پای شما فرهیختگان بگذارم.
?بسیاری از آنچه می نویسم تجربیات و اندوخته های خودم و اعضای کانال و دیگر همکاران است و بسیاری هم شیوه های استانداردی است که در کتاب های دیگر خوانده ام و به لطف خدا وقتی محتوای این کانال از نظر کمیت و کیفیت به حدی قابل قبول برسد، آن را در قالب کتاب عرضه خواهم کرد.
?در میان تجربه هایی که از شما خوبان به دستم می رسد یکی از نوشته ها نظرم را به خود جلب کرد.
?معلمی از تبریز برایم نوشته که در طول 13 سال تجربه تدریس، هیچگاه کلاس را به سکوت و آرامش اجبار نکرده است؛ وقتی از او توضیح بیشتر خواستم، چنین نوشت که من از سکوت کلاس می ترسم؛ از اینکه مبادا مطلبی که می گویم به زور و از روی ترس به باور دانش آموزان رسوخ کند و باعشق و آزادی توام نباشد وحشت دارم.
?حرف او از نگاه من هم کاملا درست و منطقی بود.
?اما برای او نوشتم که کلاس شلوغ را به دودسته می توان تقسیم کرد:
?کلاسی که فراگیران از سر و کول هم بالا می روند؛ یکی موشک پرانی می کند؛ یکی چرت می زند؛ یکی باگوشی حرف می زند؛ یکی به معلم یا استاد می خندد و…
?و کلاسی هم هست که شلوغ است؛ اما این شلوغی به خاطر دعوای در اظهار نظر و پیشی گرفتن در اظهار وجود و گاه نقد حرف دیگران است.
?من نیز، چنین کلاس شلوغی را حتی اگر به خاطر نقد حرف استاد و معلم باشد بر کلاس صم بکم و ساکت که فراگیرانش جرات اظهار وجود ندارند، ترجیح می دهم.
?سخن معلم دوجور بر روح فراگیر نقش می بندد:
?گاهی با زور
?و گاهی با شور
?علمی که از راه شور و شوق بر جان فراگیران بنشیند همواره با آنها خواهد بود و موجب نشاط و شادابی روح است.
چنین دانشی به هنگام عرضه مجدد از همین فراگیر که در آینده معلم خواهد شد باشور و اشتیاق بیان می شود.
?و دانشی که با بی رغبتی و زور به مغز فراگیران منتقل شده، همواره با خودش آن نفرت و بی میلی را یدک خواهد کشید.
?این چرخه بر همان پاشنه ای می چرخد که نخستین معلم آن را به حرکت در آورده است.

? ?

———————————————-

موافقم

———————————————-

????

———————————————-

??

———————————————-

1091242663_274135

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید