• ربات با موفقیت در گروه نصب شد ! » کاربر [ 115828907 -…

• ربات با موفقیت در گروه نصب شد !

» کاربر [ 115828907 – @activam ] به عنوان مالک گروه تنظیم شد !

» [ 15 ] ادمین شناسایی شده با موفقیت ترفیع یافتند .

» ابتدا ربات را ادمین کنید و برای اطلاع از دستورات ربات میتوانید از دستور زیر استفاده کنید ??
/help

» درصورت وجود هرگونه مشکل در نصب یا ربات با گروه پشتیبانی در ارتباط باشید : https://t.me/joinchat/Hm1-BU-npnEMc1rWd7TouA

• Ch : @link4you

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید