همکاران لطفا ?

همکاران لطفا ?

———————————————-

چرا اعتراض،نمیکنید

———————————————-

1091242663_273980

———————————————-

حق،توهین ندارن

———————————————-

???

———————————————-

بخشش از بزرگانه

———————————————-

دارن زحمات یک استادو زیر سوال میبره

———————————————-

خدا شاهده چقدراین خانم زحمت میکشن هر سوالی،و با ادب،و تربیت پاسخ میدن
حق خاتم ناجی،نیست هرکسی،اینگونه توهین کنه

———————————————-

1091242663_273990

———————————————-

خانم کریمی جان با اجازه چت هارو پاک میکنم?

———————————————-

بله پاک شه

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید