همکاران بزرگواری که اصرار دارن،حداقل افراد در مهمانی ۵…

همکاران بزرگواری که اصرار دارن،حداقل افراد در مهمانی ۵ نفر هستند،لطفا لطفا متن من رو دوباره مرور بفرمایید.در ظاهر مزاح کردم ولی در باطن،
معنی (به جز من و فقط) که در صورت سوال مطرح کرده رو عرض کردم.

A Rahimi:
همکاران عزیز یکی جواب سوالم رو بده لطفا،

در یک مهمانی،به جز من که فقط یک بشقاب برنج خوردم،بقیه سه بشقاب برنج خوردن.

و اما سوال،
نفر بعد از من چند بشقاب برنج خورد؟؟؟
???????

باور بفرمایید اون واژه ی (فقط و به جز)
صرفا برای این هست که بگه بقیه به سه نفر دست دادن.
در شکل شما،نفر دوم به ۴ نفر دست میده.

لطفا لطفا سوال به این راحتی رو برای دانش آموزان مون،سختش نکنیم.

سپاس از همه ی عزیزان
???

———————————————-

احسنت به کمالات شما لطفا یاد،بدیدبه بقیه

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید