همان خانم که اسمش را نمی برید فایل تدریس ادبیات داده…

همان خانم که اسمش را نمی برید فایل تدریس ادبیات داده بیرون که هنوز نمی تواند خم کمند را درست تلفظ کند و همین طوری این فایل غلط دست به دست می شود

———————————————-

واقعا متاسفم
که همیشه دنبال یک نگته برای،پایمال کردن زحمات اساتید،هستید
موفق باشید،
سکوت طولانی،ترین پاسخه برای،شما

———————————————-

اسم نبردم محکوم به باند،بازی،نشم
متاسفم براتون

———————————————-

خدا کند که افرادی مثل شما سکوت کنند و بگذارند ما از تدریس اساتید بزرگواری مانند خانم مالکی و خانم حسینی نهایت استفاده را ببریم

———————————————-

و سکوت شما که اجازه بدید همه از همه استفاده کنند متاسفم بزرگوار

———————————————-

واقعا که ?

———————————————-

بله تلفظ،اشتباه بوده اماخبر داریدتدریس،های،ایشون راهگشای،ما بوده واقعا که?

———————————————-

ممنون بزرگوار?از این همه نگاه پراز تردید،و توهین???

———————————————-

خانم ناجی عزیز اصلا بحث تردید و توهین نیست بحث نشر غلط مطالب است

———————————————-

چرا ازنشر درست نمیگید
چرا از کارایی که راهگشا بوده نمیگید البته حق داریدما امت ……..هستیم

———————————————-

??????????

———————————————-

به هیچ عنوان قصد توهین در بین نبوده است بحث نشر درست مطالب بوده است ما موظفیم اگر در مورد موضوعی تخصص نداریم میدان عمل را دست افراد متخصص بسپاریم.

———————————————-

?
هر انسانی جایز الخطاست و اگر پاسخ اشتباهی گفته شده گناه کبیره ای صورت نپذیرفته که اینقدر بحث را بعضی از همکاران عزیز ادامه میدهند که موجب کدورت بشه

این گروه از ابتدای تشکیلش یکی از رسالتاش رفع ابهامات و پاره ای مشکلات آموزشی بوده و لزومی نداره که با پست هاتون جو گروه را متشنج کنید???

———————————————-

در مواقعی که پای تدریس هزاران دانش آموز در میان می آید از گناه کبیره چیزی کم ندارد

———————————————-

عزیزم گروه از چت پاک بشه؟

———————————————-

عجب

———————————————-

پاک کنید لطفا

———————————————-

1091242663_274013

دیدگاهتان را بنویسید