هر چيزی که اذیتت میکنه داره صبر کردن رو بهت یاد میده هر…

هر چيزی که اذیتت میکنه
داره صبر کردن رو بهت یاد میده
هر کسی که ترکت میکنه داره بهت یاد میده چجوری رو پاهای خودت بایستی
هر چيزی که عصت بانیت میکنه داره بهت بخشش و شفقت رو یاد میده
هر چيزی که ازش متنفری داره بهت عشق بی قید و شرط رو یاد میده
هر چيزی که ازش میترسی داره بهت شهامت مقابله باهاش رو یاد میده
و هر چیزی که نمیتونی کنترلش کنی داره بهت چگونه رها کردن رو یاد میده?کانال تاروت رنگی @tarootrangi

———————————————-

بسیار زیبا??

———————————————-

و چقدر سخت آدم یاد میگیره…???

———————————————-

دقیقا اما باید یاد،گرفت و به کارش،همچنان با انرژی،ادامه داد ☺️

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید