هر انسانی جایز الخطاست و اگر پاسخ اشتباهی گفته شده گناه…

هر انسانی جایز الخطاست و اگر پاسخ اشتباهی گفته شده گناه کبیره ای صورت نپذیرفته که اینقرر بحث را بعضی از همکاران عزیز ادامه میدهند که موجب کدورت بشه
این گروه از ابتدای تشکیلش یکی از رسالتاش رفع ابهامات و پاره ای مشکلات آموزشی بوده و لزومی نداره که با پست هاتون جو گروه را متشنج کنید???

———————————————-

ایا باید،به همکاری،که سالهاست زحمت کشیده به خاطر تلفظ،یک کلمه توهین بشه؟؟

———————————————-

خوندم و متاسف شدم

ولی شما دل گنده باشین و چشم پوشی کنید

———————————————-

همکار خوبم برای،خود من اصلا اهمیت نداره و هم چنان محکم با انگیزه به کارم ادامه میدم
تالیف،دوکتاب درکارنامه من است
سومین کتابم که هوشی،است به عنوان ویراستارهمکاری،کردم سالها همین مسایل بوده که کمترین اهمیتی نداره
خوشحالم گروهی،هست که همه حرف خودشونو میزنن

———————————————-

درسته در این گروه آزادی بیان وجود نداره ولی نه با طرز صحبت همکار عزیزمون به صورت غیر مستقیم و حالت تمسخرانه?

———————————————-

متاسفم واقعا حرفی ندارم ???

دیدگاهتان را بنویسید