میشه اینو توضیح بدید؟ چرا باشکل میشه ۲/۶ ولی با رابطه ۱/۶…

میشه اینو توضیح بدید؟
چرا باشکل میشه ۲/۶ ولی با رابطه ۱/۶ ؟؟؟

———————————————-

جواب دو ششم میشه
یک مستطیل بکش
نصفش امین اب داد
نصف باقی مانده 3قسمت کن 1قسمت فرهاد
2 ششم میمونه
با کسر
1واحد کامل منها یک دوم کن
ک 1دوم میمونه
بعد یک سوم ضربدر 1دوم کن
میشه 1ششم
1ششم با 1دوم جمع کن
میشه 4ششم اب داده شده 2ششم میمونه

———————————————-

میدونم
چرا با این رابطه ک نوشته غلط میشه و میشه یک ششم؟؟؟

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید