خود من به شخصه ممنون آموزش های عالی و بی نظیر خانم مالکی…

خود من به شخصه ممنون آموزش های عالی و بی نظیر خانم مالکی عزیز هستم و هر حرفی که از دهان ایشان بیرون می آید مانند مروارید برایم با ارزش است

———————————————-

در این گروه همه ی اساتید عالی هستن

الان باید،بگم باند،بازی
نه نمیگم چون واقعا همه عالی،هستن

———————————————-

در مقابل بعضی صحبت های غیر منصفانه چاره ای جز سکوت نیست

———————————————-

واقعا سکوت حداقل احترام رعایت شود،محکوم نشیم

دیدگاهتان را بنویسید