این رو ببینید ولی رابطه جور نیست انگار

این رو ببینید ولی رابطه جور نیست انگار

———————————————-

سلام رابطه الگو اینه

———————————————-

???سپاس
پس شکل ۷ میشه
۷×۶+۱=۴۳
درسته؟

———————————————-

اره

———————————————-

تشکر عزیزم??

———————————————-

خواهش

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید