1129820341_176651

1129820341_176651

———————————————-

جواب لطفا

———————————————-

۲۷و۳۵..

الگوی مثلثی که یک واحد کسر دارد با شروع ازجمله چهارم

———————————————-

رابطه رو بنویسین لطفا???

———————————————-

n (n+1)/2-1

از
n=4

———————————————-

???

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید