1091242663_273726

1091242663_273726

———————————————-

گفته حداقل

———————————————-

حاقل ۶ نفره دیگه

———————————————-

حداقل ۵که کمتره

———————————————-

دلیل نمیشه

———————————————-

شما یکی،فقط،با دونفر دست داده گفته سه نفر

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید