?تا حالا به صفحه چی پی اس دقت کردید؟ ?یا توی فیلم های…

?تا حالا به صفحه چی پی اس دقت کردید؟
?یا توی فیلم های سینمایی دقت کردید رادارهای هواپیما و کشتی و سفینه های فضایی را که نشان می اند؟
?فعالیت شبکه مربعات یادتان هست پارسال در مطالعات اجتماعی؟پیدا کردن محل مسجد و .. در نقشه؟
?روی کره جغرافی را دیدید؟
?به صفحه شطرنج دقت کردید؟

همه ی اینها انگار مثل صفحه شطرنجی به خانه های مربعی تقسیم بندی شده اند

این نوع تقسیم بندی به ما کمک می کنه تا بتونیم محل مورد نظرمون را راحت تر پیدا کنیم و بتونیم آدرس مشخصی از محل مورد نظرمون ارائه کنیم

دیدگاهتان را بنویسید