??????????? سوال متداول: با رها کردن یک پر و یک چکش از…

???????????

سوال متداول:

با رها کردن یک پر و یک چکش از ارتفاع معین ، کدامیک سریعتر به زمین می رسد؟ دلیل چیست؟( شرایط محیط خلا در نظر گرفته شود)
پاسخ: با رها کردن چکش و پر از ارتفاع معین به شرط عدم وجود هوا ، هر دو با یک سرعت و بطور همزمان به سطح مورد نظر خواهند رسید. در این شرایط جرم جسم بی تاثیر خواهد بود و به هر دو به یک میزان شتاب گرانشی وارد می شود. و عامل مزاحم مقاومت هوا نیز در سرعت سقوط دو جسم دخالت ندارد.

┏━━<>━━•••●?●•••━━<>━━┓

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید