۸۷/۵÷۰/۹= پاسخ این تقسیم رو میخواستم لطف میکنید تا دو رقم…

۸۷/۵÷۰/۹=
پاسخ این تقسیم رو میخواستم لطف میکنید تا دو رقم اعشار

———————————————-

باسلام .
باید هم مقسوم و مقسوم علیه از حالت اعشار خارج بشه ، و چون دوتاشونم بعد ممیز دهم هستن ضربدر ۱۰ میشن ( ۱۰×۸۷۵ ) ( ۱۰×۹)

———————————————-

۹ میشه ۹۰ و ۸۷۵ میشه ۸۷۵۰

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید