گلایه های بچه آذربایجانی از سختی های درس و زندگی???? ?

گلایه های بچه آذربایجانی از سختی های درس و زندگی????

?

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید