هدف آموزشی صفحه 78 کتاب، انتقال در صفحه مختصات هست. برای…

هدف آموزشی صفحه 78 کتاب، انتقال در صفحه مختصات هست.
برای این کار، می توانید سوالات زیر را در کلاس مطرح بفرمائید تا ذهن دانش آموزان با موضوع درگیر شود:

?هواپیماها چطوری مسیر حرکتشان را در هوا و زمین تعیین می کنند
?کشتی ها در وسط اقیانوس چطور؟
?چرا نقشه ها را با خطوط افقی و عمودی قسمت بندی می کنند ؟
?چطور می توان به کمک صفحه رادار، محل دقیق سقوط یک موشک را تعیین کرد؟

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید