سی دی کار وفناوری من تو کامپیوتر کلاس کار نمیکنه. چط.وری…

سی دی کار وفناوری من تو کامپیوتر کلاس کار نمیکنه. چط.وری این فیلم ها رو گیر بیارم. توروخدا کمکم کنید

———————————————-

دانش آموزا رو ببرید پژوهشسرا. اونجا کامپیوتر زیاده

———————————————-

سلام سی دی کتاب آریا استفاده کنید
یا دوباره از اداره بخواهید براتون بفرستند

———————————————-

ببخشید فیلم ایجاد جدول رو ندارید؟

———————————————-

متاسفانه نه

———————————————-

یا فیلم کار با شکل؟ خیلی نیاز دارم

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید