سلام هم خانواده موقت میشه چندتا بگین

سلام هم خانواده موقت میشه چندتا بگین

———————————————-

سلام . اوقات ، وقت ، موقتی

———————————————-

متشکرم

———————————————-

خانم حسینی عزیز

عذر میخوام پوسیدن کاغذ و رشد گیاه چه نوع تغییراتی هستن ؟ فیزیکی یا شیمیایی

———————————————-

سلام .‌شیمیایی

———————————————-

ممنونم
هر دوش ؟

———————————————-

بله هر دو

———————————————-

سپاس فراوان از شما خانم حسینی عزیز

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید