سلام خسته نباشید میشه بگید در مصراع ای نام تو روییده به…

سلام خسته نباشید میشه بگید در مصراع ای نام تو روییده به گلدان لبم منادا چیست؟

———————————————-

نام تو

———————————————-

نام تو مناداست منادا یه ترکیب

———————————————-

من مطمانم چون تو معنی میگیم ،ای تویی که نامت…. پس تو مناداست

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید