زندگی کردن آنگونه که دوست دارید خودخواهی نیست خودخواهی آن…

زندگی کردن آنگونه که دوست دارید
خودخواهی نیست
خودخواهی آن است که از دیگران بخواهید آنگونه که شما دوست دارید
زندگی کنند

———————————————-

??

———————————————-

سلام خانم ناجی عزیز لطفا سوال ۲۹ و ۳۱ رو بفرمائید.

———————————————-

1091242663_273710

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید