در کاردرکلاس بالای صفحه هم دانش آموزان به یکی از سه روش…

در کاردرکلاس بالای صفحه هم دانش آموزان به یکی از سه روش دلخواه که در فعالیت صفحه قبل آموختند، قرینه هر شکل را نسبت به نقطه تعیین شده بدست می آورند

و در سوال بعدی طوری رنگ آمیزی می کنند که شکلها از نظر رنگی دارای مرکز تقارن باشند که در اینجا دانش آموزان درک می کنند فقط شکل سمت راست در حالت بی رنگ دارای مرکز تقارن هست و لذا می توان با رنگ آمیزی هم این مفهوم را در آن نشان داد در حالی که در سه شکل دیگر در هیچ حالتی مرکز تقارن به وجود نمی آید و شکلها دارای تقارن مرکزی نیستند

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید