در صفحه 66 هدف ما درک مفهوم تقارن مرکزی در اشکال مختلف…

در صفحه 66 هدف ما درک مفهوم تقارن مرکزی در اشکال مختلف هست. مهمترین ابزار در این درس کاغذ شفاف هست و توصیه می شود همکاران محترم زمان بگذارند تا بچه‌ها با دست ورزی کاملا این مفهوم را درک کنند

دانش آموزان در نهایت درک می کنند که همانطور که در بالای صفحه تعریف مرکز تقارن ارائه شده است، هرگاه شکل را حول نقطه ای نیم دور بچرخانند و قرینه ی آن مجددا روی خود شکل اولا منطبق شود، نقطه همان مرکز تقارن شکل است

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید