#درس_هفتم_علوم_ششم #ورزش_و_نیروی۲ #مدرس_یوسفپور قانون…

#درس_هفتم_علوم_ششم
#ورزش_و_نیروی۲
#مدرس_یوسفپور

قانون برنولی و انجام آزمایش جایگزین

┏━━<>━━•••●?●•••━━<>━━┓

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید