جمله پایین مدنظراست

جمله پایین مدنظراست

———————————————-

جان نهاد و است فعل

———————————————-

از فعل بپرسید چه چیزی در تجلی است
پاسخ میشه جانش که همان نهاد است

———————————————-

سلام درسته پاسخ ممنون….

———————————————-

خواهش میکنم ??

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید