جشنواره جابربن حیان: ??همه چیز در مورد پروژه های علمی…

جشنواره جابربن حیان:
??همه چیز در مورد پروژه های علمی
(جشنواره جابربن حیان)???
برای هر پروژه و موضوع روی لینک آن کلیک بفرمایید ????

?وسایل و عناصر ارائه به نمایشگاه ??
https://telegram.me/jaberebnehayyan94/1622

?پروژه طراحی وساخت(پایه پنجم و ششم )?
https://telegram.me/jaberebnehayyan94/1587

?پروژه آزمایش(پایه چهارم و بالاتر )?
https://telegram.me/jaberebnehayyan94/1562

?پروژه نمایش علمی(پایه دوم و بالاتر )?
https://telegram.me/jaberebnehayyan94/1525

?پروژه مدل(پایه دوم و بالاتر )?
https://telegram.me/jaberebnehayyan94/1501

?پروژه تحقیق(پایه دوم و بالاتر )?
https://telegram.me/jaberebnehayyan94/1486

?پروژه طبقه بندی (پایه اول و دوم )?
https://telegram.me/jaberebnehayyan94/1449

????????????

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید