به نیرویی که دو جسم باردار به هم وارد می کنند نیروی خالص…

به نیرویی که دو جسم باردار به هم وارد می کنند
نیروی خالص می گویند
درست است؟

———————————————-

غلطه

———————————————-

میشه لطفا جواب درست را بگید؟

———————————————-

عزیز،در باغ خدا یعنی،در بهشت باز میشود

———————————————-

عزیزم سوال من چیز دیگه ای بود
سوال علوم هستش

———————————————-

این سوال من هستش

———————————————-

اولا دوجسم بار دار حتما بارالکتریکی دارند،ربطی،به نیروی،خالص،نداره
اما نیروی،خالص????

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید