برا من سنا اصلا وارد نمیشه هرچی امتحان میکنم، فایده نداره…

برا من سنا اصلا وارد نمیشه
هرچی امتحان میکنم، فایده نداره …
چکار کنم؟ ☹️

———————————————-

سناد رو کوفت بگیره خسته‌امون کرد

———————————————-

??????
سلام فقط باید باش در گیر باشی ،ومرتب آزمون و خطا داشته باشی.

———————————————-

سلام یا ترافیک داره یا سرعت نت پایین هست
ولی من الان ثبت می کردم خوب بود.

———————————————-

خدا بگم این اداره آپ رو چیکار نکنه اسیرمون کرد پارسال به اون خوبی کارنامه می‌زدیم مشکلی نبود این چه وضعشه آخه نه اینکه اینترنت کشورمون عالی بایدم اینترنتی میشد

———————————————-

ما که دو سه سال با سناد درگیریم

———————————————-

خدا بهتون صبر بده موهای آدم سفید میشه با این سایت

———————————————-

سلام ازمن که عالیه

———————————————-

ماکه هزینه دادیم به یکی از همکارا زحمت انجام ومیکشن.

———————————————-

مال ما هم مشکل داره
همکار جدید تعریف میکنم ،مشکل ارسال رمز میزنه

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید