با توجه به فعالیت دوم که انجام شد، دانش آموزان کاردرکلاس…

با توجه به فعالیت دوم که انجام شد، دانش آموزان کاردرکلاس پایین صفحه را انجام دهند و مجددا درک می کنند که میان مساحت مستطیل کوچک و بزرگ ارتباط وجود دارد.

بطور کلی اگر اضلاع مستطیلی را n برابر کنیم، مساحت آن n×n برابر می شود.
همین رابطه در مورد اجزای موثر در مساحت مثلث هم برقرار است.

این مفهوم در علم ریاضی به مفهوم تجانس مشهور هست

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید