این ویدئو رو تو گوشی‌تون ذخیره کنید و هر چند وقت یکبار به…

Download

این ویدئو رو تو گوشی‌تون ذخیره کنید و هر چند وقت یکبار به خودتون یادآوری کنید?

گاهی یک کلیپ ۶۰ ثانیه ای اندازه ۶۰ سال عمر برای انسان مفیده!

#دانادیس

@Tafakorkhob

دیدگاهتان را بنویسید