#الکتریسیته #ساکن تبدیل انرژی پتانسیل #گرانشی به #جنبشی…

#الکتریسیته #ساکن

تبدیل انرژی پتانسیل #گرانشی به #جنبشی

???
به کانال علمی ما

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید