Orojpor H: #لبخندبزن: وقتی با خانواده ات دور هم جمع شده…

Orojpor H:
#لبخندبزن: وقتی با خانواده ات دور هم جمع شده اید
خیلی ها هستند آرزوی داشتن خانواده را دارند

#لبخندبزن: وقتی داری سرکارت میروی.
خیلی ها هستند دربدر بدنبال کار وشغل هستند.

#لبخندبزن: چون تو صحیح و سالم هستی.
خیلی ها هستند دارند بخاطر بازگشت سلامتی شان میلیونها خرج میکنند

#لبخندبزن: چون تو زنده ای وروزی داده میشوی وهنوزفرصت برای جبران زمان داری

#لبخندبزن: چون تو”خدا”را داری و اورا می پرستی وازاو طلب کمک میکنی.

#لبخندبزن: چون “تو”خودت هستی.
وخیلی ها آرزو دارند که چون”تو”باشند.

———————————————-

1062046817_70914

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید