1134043354_251889

1134043354_251889

———————————————-

سلام منادا کسی یا چیزی است که مورد خطاب قرارگرفته. درستش نام تو می باشد ولی بین نام و تو کلمه ی تو صحیح است چون نام به تنهایی مورد خطاب قرارنمیگیره

———————————————-

درستش این بود که نام تو جز گزینه باشه

———————————————-

درست است

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید