1134043354_251504

1134043354_251504

———————————————-

خب سوال بالاییش که گفتم بهتون

———————————————-

سوال پایینیش هم همین جوری هستش

———————————————-

شماره شکل ضربدر رابطه و …‌ همین طوری من

———————————————-

تعدادمهره ها شماره شکل ×دوتابیشترازخودش +شماره شکل که میشه ۵۹۸ الف درسته

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید