1091242663_273365

1091242663_273365

———————————————-

وای خدای من اینا چیه میفرستین ??

———————————————-

خدا مرگم….اینا چیه

———————————————-

اینجااگر اشتباه نکنم گروه برسی کتاب هست

———————————————-

اینا قدیمی شده الان موشک میزنن تو هوا 173نفر پودر میکنن

———————————————-

همکار محترم اینو برای چی فرستادین اخه

———————————————-

???

———————————————-

کشتن هر انسانی زجر آوره
هر جور باشه
حتی دل یه حیوان بمیره دل ادم.میسوزه چه برسه مرگ انسانها

———————————————-

??????درسته حرفتون ??????

———————————————-

خود تلگرام اینو ارسال می کنه

———————————————-

جل الخالق !!?

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید