همکاران گرامی پاسخ لطفا

همکاران گرامی پاسخ لطفا

———————————————-

1137377008_62153

———————————————-

???

———————————————-

?این مفهومی تر هست
در شکل بالاتر که همکارمون کشیدن 3 و یک سوم پیدا نیست

در رسم شکل ما باید مستقیم به جواب برسیم
همینطوری که شما رسیدید

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید