ضخیم ترین لایه زمین؟ ؟ ضخامت کدام لایه زمین از بقیه لایه…

ضخیم ترین لایه زمین؟ ؟
ضخامت کدام لایه زمین از بقیه لایه ها بیشتر است؟
خمیر کره
گوشته زیرین
هسته داخلی
خسته خارجی

———————————————-

ضخیم ترین لایه زمین گوشته هستش
ضخامت گوشته از همشون بیشتر هستش گوشته ۲۵۵۰ هستش

———————————————-

خب تو گزینه ها نگفته گوشته
فقط گوشته زیرین اشاره کرده

———————————————-

همون گوشته زیرین هستش

———————————————-

پس چرا میگن هسته خارجی که ۲۲۰۰ کیلومتر شعاعش

———————————————-

لطفا پاسخ دقیق این سوال رو میخواستم?

———————————————-

سلام ضخامت سنگ کره 100- خمیرکره 250 – گوشته زیرین 2550 – هسته خارجی 2200 – هسته داخلی- 1300-هسته به طورکلی 3500می باشد . گوشته 2800می باشد

———————————————-

هسته داخلی
۶۴۰۰-۵۱۰۰=۱۳۰۰
هسته خارجی
۵۱۰۰-۲۹۰۰=۲۲۰۰
گوشته زیرین
۲۹۰۰-۳۵۰=۲۵۵۰
خمیر کره
۳۵۰-۱۰۰=۲۵۰
سنگ کره
۱۰۰

———————————————-

نه هسته خارجی 2250 هستش ضخامتش

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید