سلام دوستان سوال داده املای کدام کلمه با توجه به معنی ان…

سلام دوستان سوال داده املای کدام کلمه با توجه به معنی ان نادرست است الف-اهریمن:دشمن،ب-معرفت: شناخت ،ج حلاک:نابودی د:کردار :رفتار

———————————————-

هلاک

———————————————-

بی زحمت اینم میگید،کدام واژه را نمی توان با کلمه ی نامه ترویب کرد؟ الف-پند ب-سفر ج-دانش د-هنر

———————————————-

هنر نامه نمیشه

———————————————-

ممنونم

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید