سلام.ببخشید فصل جوانی تشبیه؟ یا استعاره یا اضافه تشبیهی؟

سلام.ببخشید فصل جوانی تشبیه؟ یا استعاره یا اضافه تشبیهی؟

———————————————-

سلام صبحتان به نیکی

اضافه استعاری بهتراست
چون به کتابی تشبیه شده و جزیی از آن را که فصله آورده
یا به سال تشبیه کرده وجزیی ازسال فصله

———————————————-

فصل جوانی مضاف مضاف الیه نیس
سلام

———————————————-

اضافه استعاری
مشبه با جزیی ازمشبه به میاد پس بهتره اضافه استعاری بگیریم
من نظرم این است
اجازه بفرمایید دیگران هم نظر خودرا اعلام کنند.
??

———————————————-

منم نظرم گفتم چشم

———————————————-

کاربسیار پسندیده که نظر خودرا فرمودین
متشکرم.??

———————————————-

??

———————————————-

?ممنون

———————————————-

??

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید