سلام ابتدا ربع 120 را محاسبه می کنیم که.می شه 120/4=30…

سلام ابتدا ربع 120 را محاسبه می کنیم
که.می شه
120/4=30
حال ثلث ربع 120 که می شه ثلث 30
30/3=10
حالا نصف ثلث ربع 120 که می شه نصف 10 که 5مي شه

———————————————-

تشکر ممنون از توضیحتون

———————————————-

خواهش مي کنم

———————————————-

اینجوری ام میشه حلش کرد

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید