در فعالیت دوم: نقطه ی مورد نظر درون شکل قرار گرفته است و…

در فعالیت دوم:
نقطه ی مورد نظر درون شکل قرار گرفته است و دانش آموز در حین انجام عمل متوجه می شوند که وقتی مربع یا متوازی الاضلاع را حول نقطه داده شده می چرخانند قرینه ی حاصل دقیقا روی شکل اصلی قرار میگیرد پس نقطه داده شده، مرکز تقارن مربع و متوازی الاضلاع است

در حالی که وقتی مثلث یا ذوزنقه را نیم دور حول نقطه مورد نظر می چرخانند کاملا روی شکل اولیه منطبق نمی شود پس نقطه مورد نظر مرکز تقارن مثلث و ذوزنقه نیست

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید