خانم ناجی یه سایت برای مسابقه درسی میخواستم چیزی مثل کوشا

خانم ناجی یه سایت برای مسابقه درسی میخواستم چیزی مثل کوشا

———————————————-

مسابقه ؟؟یا آزمون آنلاین

———————————————-

نه همون مسابقه

———————————————-

نه والله

———————————————-

ممنون ?

———————————————-

1139485125_288114

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید