جواب سوال 1؟؟؟

جواب سوال 1؟؟؟

———————————————-

گزینه ۲

———————————————-

دست بر سینه کنایه نیست؟؟؟

———————————————-

نمیدونم ?

استاد ناجی پس بگن ???

———————————————-

کنایه از اطاعت کردن

———————————————-

لود،بشه حتما??

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید