باقی مانده چنده

باقی مانده چنده

———————————————-

13÷100=/13
امتحان تقسیم
/13×100=13

———————————————-

درسته
برابر میشه که

———————————————-

پس چند باید میشد

———————————————-

این خانم گفته بودن برابر نمیشه من دنبال باقیمانده بودم?
که باقیمانده نداره

———————————————-

1134043354_251841

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید