ای كاش دعای مرگ برای دیگر ملتها از دهان ايرانيان بيفتد،…

ای كاش دعای مرگ برای
دیگر ملتها از دهان ايرانيان بيفتد،

ای کاش جمعه به جمعه برای نیمی از جهان آرزوی مرگ و نیستی نکنیم تا اينقدر مملكتمان دچار مرگ و غم و عزا نشود،

همان انرژي منفي كه بعد هر نماز از حلقوم ایرانیان هیجان زده در مي آید، عاقبت به سر ايرانيان برميگردد ،

كاش بعد هر نماز در مساجد آرزوي بركت و إيمان و يكتا پرستي براي تمام دنيا مي كرديم تا شاید قطره ای از این دریای انرژی مثبت به خودمان بازگرد…

?دکتر الهی قمشه ای

‌‌ ‎‌‌

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید