اگه صخامت صفحه رو میخواست سیزده رو بر دویست تقسیم میکردین

اگه صخامت صفحه رو میخواست
سیزده رو بر دویست تقسیم میکردین

———————————————-

معنی نداره که

———————————————-

شماجوابت چیه

———————————————-

میگم ضخامت صفحه معنی نمیده
ضخامت برگ با تقسیم کردن به دست اومد

———————————————-

منم موافقم

يعني چي
ضخامتً مربوط به برگس

———————————————-

ضخامت یک صفحه میشه
13÷200=/065

———————————————-

صفحه مگه ضخامت داره?

———————————————-

بنظر من نبايد تقسيم بر دو بشن

———————————————-

حتما باید تقسیم بشه

———————————————-

دانش اموزی؟

———————————————-

سالها پیش بودم?

———————————————-

بامزه?

———————————————-

چرا؟

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید