#کریستن_دی_لارسن” در کتابی تحت عنوان “توصیه هایی برای خوش…

#کریستن_دی_لارسن” در کتابی تحت عنوان “توصیه هایی برای خوش بینان” می گوید:

به قدری قوی و قدرتمند باشیدکه هیچ کس و هیچ چیز قادر به بر هم زدن #آرامش خیالتان نشود.
به هر کس که می رسید، از شادکامی و سلامتی، از آرامش و شکوفایی و از سعادت و نیکبختی سخن بگویید.
به جنبه ی خوشایند هر چیز نگاه کنید.
فقط به بهترینها فکر کنید،
فقط به خاطر بهترینها کار کنید
و فقط در انتظار بهترین ها باشید.
با دیدن و شنیدن موفقیت دیگران به همان اندازه شاد و خوشحال شوید که از موفقیت خود شاد و خوشحال می شوید.
اشتباهات گذشته را به فراموشی بسپارید و با عزم راسخ و ثبات قدم بیشتر به سوی دستاوردهای عظیم آینده بشتابید.
به هر کس که می رسید، لبخند بزنید.
برای اصلاح خود به قدری وقت صرف کنید که وقتی برای انتقاد از دیگران نداشته باشید.
در مقابل بیم و دلهره چون کوه باشید…
“روح سالم”
کينه نمي ورزد
دوست مي دارد
خجالت نمي کشد
خود را باور دارد
خشمگین نمیشود و مهربان است…
“روح سالم”
حرص نمي خورد
همه چيز را کافي مي داند
حسد نمي ورزد و خود را لايق مي داند…
“روح سالم”
نيازي به رقص و پايکوبي و تظاهر به خوشي ندارد، زيرا شادکامي را در درون خويش مي جويد و مي يابد…
“روح سالم براي بزرگداشت خود نياز به تحقير ديگران ندارد…
“روح سالم”
دوست خواهد داشت و مهر خواهد ورزيد …

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید