کتاب نگارش ص ۴۵ متنی را داده تا بچه ها علائم نگارشی را…

کتاب نگارش ص ۴۵ متنی را داده تا بچه ها علائم نگارشی را بگذارند .
در پایان سطر دوم (نقطه) بگذاریم و بعد گیومه بسته بشه در پایان پاراگراف برعکس هست اول گیومه گذاشته و بعدش علامت جای خالی تا علامت نقطه بگذارند .
این تناقضی را نشان میده که مولفین خودشون نمیدانند که کدام حالت مورد قبول است .
#ایراد

———————————————-

1139485125_287886

———————————————-

نطرتون راجع به این نکته گیومه لطفا

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید