من بودم و‌دوش آن بت بنده نواز از من همه لابه بود و از وی…

من بودم و‌دوش آن بت بنده نواز
از من همه لابه بود و از وی همه ناز

شب رفت و حدیث ما به پایان نرسید
شب را چه گنه حدیث ما بود دراز

ابوسعید ابوالخیر

حدیث _شبتان رویایی
22دی ماه سالروز درگذشت
عارف وشاعر نامدار ایرانی تبار
@bare30p

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید