سلام لطفا بفرمایین متضاد کلمه هنرچی میشه؟

سلام لطفا بفرمایین متضاد کلمه هنرچی میشه؟

———————————————-

بی هنر

———————————————-

سلام هنر متضاد نداره

———————————————-

بی هنر مخالف هنرمند هست

———————————————-

فلانی هنر داره
فلانی بی هنره

———————————————-

همکار عزیز تو گفتاری هست نوشتاری نیس

———————————————-

به نظرم درسته

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید